Google Ads
Ana Sayfa Yazarlar Yazar admin

admin

141 İÇERİKLER 90 Yorumlar

Baki’nin Hazan Gazeli Günümüz Türkçesi-MEB 10. Sınıf TDE Kitabı

0
1. BeyitNâm u nişâne kalmadı fasl-ı bahârdanDüşdi çemende berg-i dıraht i’tibârdan Kelimeler:Nâm u nişâne: ad, san Fasl-ı bahâr: bahar zamanıBerg-i dıraht: ağaçların yapraklarıÇemen: çimenlikİ’tibâr: saygınlıkGünümüz...

Ünlemler

0
Bir olay ya da durum karşısında ortaya çıkan korkma, sevinme, üzülme, şaşırma gibi duyguları yansıtan ya da seslenme bildiren sözcüklerdir. Ünlemler, anlamsal içerikten hemen hemen...

Bağlaçlar

0
Eş görevli sözcükleri, sözcük öbeklerini özellikle cümleleri bağlamaya yarayan; bunların arasında anlam ve biçim yönünden bağ kuran sözcüklerdir. Bağlaçların iki görevi vardır: 1. Cümleleri bağlar.2. Eş...

Edatlar (İlgeçler)

0
Edatlar, tek başına anlamı da görevi de olmayan ancak ken­dinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Türkçemizde kullanılan belli başlı edatlar şunlardır:...

Zarflar (Belirteçler)

0
Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ya da kendi türündeki söz­cüklerin (başka zarfların) anlamlarını durum, zaman, miktar, yer-yön ve soru yönün­den belirten, onların anlamlarını sınırlayan ya da...

Zamirler (Adıllar)

0
Zamirler, adların yerini kişi, gösterme, belirsizlik, soru anlamıyla geçici olarak tutan sözcüklerdir. Örnekler: Son zamanlarda Erdal'ı hiç görmedim. (Erdal: İsim) ...

İsim (Ad) Tamlamaları

0
Bir ismin karşıladığı kavramı aitlik ilgisi açısından daha açık, daha ayrıntılı verebil­mek için o ismin başka bir isimle oluşturduğu söz öbeğine "isim (ad) tamlaması"...

İsimler (Adlar)

0
Ad (İsim) Adlar, canlı ve cansız bütün varlıkları, duygu ve düşünceleri, kavramları, durumları, bütün bunların birbirleriyle olan ilgilerini karşılayan söz­cüklerdir. Üç ana başlıkta incelenir A. Varlıkların Oluşlarına...

Yazım (İmlâ) Kuralları

0
Yazım kuralları, bir dili kullanırken yazıda ve söyleyişte kişiden kişiye farklı anlamlar oluşmaması için belirlenen ve herkes tarafından benimsenen kurallardır. Dilimizi doğru ve anlaşılır kullanabilmemiz...

Noktalama İşaretleri

0
1. Nokta 2. Virgül 3. Noktalı Virgül 4. İki Nokta 5. Üç Nokta 6. Soru İşareti 7. Ünlem İşareti 8. Tırnak İşareti 9. Kesme İşareti 10. Yay Ayraç 11. Kısa Çizgi 12. Uzun Çizgi 13. Eğik Çizgi Sözün, vurgu ve tonlama gibi özelliklerini hatırlatarak cümlenin doğru anlaşılmasını sağlamak için kullanılan...