Cumartesi, Ocak 23, 2021
Ana Sayfa Yazarlar Yazar admin

admin

139 İÇERİKLER 88 Yorumlar

Edatlar (İlgeçler)

0
Edatlar, tek başına anlamı da görevi de olmayan ancak ken­dinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Türkçemizde kullanılan belli başlı edatlar şunlardır:...

Zarflar (Belirteçler)

0
Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ya da kendi türündeki söz­cüklerin (başka zarfların) anlamlarını durum, zaman, miktar, yer-yön ve soru yönün­den belirten, onların anlamlarını sınırlayan ya da...

Zamirler (Adıllar)

0
Zamirler, adların yerini kişi, gösterme, belirsizlik, soru anlamıyla geçici olarak tutan sözcüklerdir. Örnekler: Son zamanlarda Erdal'ı hiç görmedim. (Erdal: İsim) ...

İsim (Ad) Tamlamaları

0
Bir ismin karşıladığı kavramı aitlik ilgisi açısından daha açık, daha ayrıntılı verebil­mek için o ismin başka bir isimle oluşturduğu söz öbeğine "isim (ad) tamlaması"...

İsimler (Adlar)

0
Ad (İsim) Adlar, canlı ve cansız bütün varlıkları, duygu ve düşünceleri, kavramları, durumları, bütün bunların birbirleriyle olan ilgilerini karşılayan söz­cüklerdir. Üç ana başlıkta incelenir A. Varlıkların Oluşlarına...

Yazım (İmlâ) Kuralları

0
Yazım kuralları, bir dili kullanırken yazıda ve söyleyişte kişiden kişiye farklı anlamlar oluşmaması için belirlenen ve herkes tarafından benimsenen kurallardır. Dilimizi doğru ve anlaşılır kullanabilmemiz...

Noktalama İşaretleri

0
1. Nokta 2. Virgül 3. Noktalı Virgül 4. İki Nokta 5. Üç Nokta 6. Soru İşareti 7. Ünlem İşareti 8. Tırnak İşareti 9. Kesme İşareti 10. Yay Ayraç 11. Kısa Çizgi 12. Uzun Çizgi 13. Eğik Çizgi Sözün, vurgu ve tonlama gibi özelliklerini hatırlatarak cümlenin doğru anlaşılmasını sağlamak için kullanılan...

Fiilimsiler (Eylemsiler)

0
Fiillere getirilen belirli bazı yapım ekleriyle oluşturulan; fiillerin isim, sıfat, zarf şeklini oluşturan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsiler, fiillerden türeyen, ancak fiillerin bütün özelliklerini göstermeyen sözcüklerdir. Bunlar bir...

Sultan Ahmet Kasidesi -Nef’î (10. Sınıf MEB Kitabı) Açıklaması-4.Kısım

0
Birinci sayfa için lütfen TIKLAYINIZ İkinci sayfa için lütfen TIKLAYINIZ Üçüncü sayfa için lütfen TIKLAYINIZ 25. BeyitDürr-i nazmım çarha mengûş olsa bilmez rûzigârŞi’r-i Nef’î midir...

İnsanlık Tarihinin İlk Romanı Tokyo’da Bir Evden Çıktı

0
"Dünya edebiyatının ilk romanı hangisidir?" sorusuna verilecek en yaygın cevap hiç şüphesiz İspanyol yazar Cervantes'in 17. yüzyılda kaleme aldığı "Don Kişot" olacaktır. Ancak Don...