Çarşamba, Kasım 13, 2019
Ana Sayfa Yazarlar Yazar admin

admin

124 İÇERİKLER 84 Yorumlar

Edebi Akımlar

EDEBİ AKIMLAR Sanat ve edebiyat alanında duyuş, görüş ve anlayış yönünden yenilik getiren, farklılık ortaya koyan harekete "akım" adı verilir.

Dadaizm (20. yy.)

1916'da İsviçre'de başlatılan bu akımın adı, Tristan Tzara'nın "Larousse" sözlüğünden rastgele açarak bulduğu "dada" kelimesinden gelir.1. Dünya Savaşı'nın bunalımlı yıllarında İtalyan şair...

Fütürizm (Gelecekçilik) (20. yy.)

Bu akım, İtalyan şair Marinetti tarafından 1909'da yayımlanan bildiriyle kurulmuştur.İtalya'da ortaya çıkmasına rağmen daha çok Rusya'daki Marksist şairler tarafından benimsenmiş, özellikle Mayakosvki'nin...

Kübizm (20. yy)

Kübizm akımı, 1908'de empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.Resim sanatında ortaya çıkan bu akım, daha sonra edebiyata yansımış, en çok şiirde etkili olmuş...

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) (20. yy.)

20. yüzyılda Almanya'da empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.Önce resim sonra edebiyatta etkili olmuştur.Birinci Dünya Savaşı öncesinin bunalımlı ortamında doğan bir tepki hareketidir.Teknolojik...

Empresyonizm (İzlenimcilik) (19. yy.)

19. yüzyılın sonlarında, Fransa'da ortaya çıkmıştır.Önce resim alanında, sonra edebiyatta, daha sonra bütün güzel sanatlarda etkili olmuştur.Sembolizmin uzantısı sayılabilecek bir akımdır. Bu...

Sembolizm (Simgecilik) (19. yy.)

19. yüzyılın sonlarında, Fransa’da parnasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.Sembolizmin öncülerinden olan Charles Baudelaire'in bir şiirinde geçen "sembolizm" sözcüğü, Jean Moreas tarafından bu...

Parnasizm (Şiirde Gerçekçilik) (19. yy.)

Özellikleri: Edebî kavram olarak adını 1860'lı yıllarda Fransa'da yayımlanan "Çağdaş Parnas" adlı şiir dergisinden alır. Duygu ve hayale önem...

Natüralizm (Doğalcılık) (19. yy.)

Özellikleri Natüralizm, 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkan ve "bilimsel realizm" olarak nitelendirilen bir edebî akımdır. Realizme...

Realizm (Gerçekçilik) (19. yy.)

19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da oraya çıkan ve romantizme tepki olarak doğan edebiyat akımıdır. Daha çok roman ve hikâye türünde görülen bu...