Ana Sayfa Yazarlar Yazar admin

admin

97 İÇERİKLER 84 Yorumlar

Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911-1923) MİLLİ EDEBİYAT AKIMINI HAZIRLAYAN KOŞULLAR Meşrutiyet dönemi Osmanlı toplumunda Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük ol­mak üzere dört ana siyasal görüş vardı: Osmanlıcılık: Fransız İhtilali’nin...

Hürriyet Kasidesi (Günümüz Türkçesi, edebi sanatları)

HÜRRİYET KASİDESİ (Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün)                                                                                                                                  www.edebiyatvedil.net 1. Beyit: Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik...

Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

Göstermeye Bağlı Edebi Metinler Göstermeye bağlı edebi metinler tiyatrolardır. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların, insan hayatının çok çeşitli taraflarının sahnede canlandırılması amacıyla oluşturulan yazılara...

Fecr-i Ati Dönemi Edebiyatı

Fecr-i Âti Edebiyatı Özellikleri, Temsilcileri, Fecr-i Âti Şiiri 24 Temmuz 1908’de ilan edilen II. Meşrutiyet’ten sonra ülkede canlı bir edebiyat hayatı başlamıştır. Edebiyattaki bu canlılığın...

Divan Şiiri Nazım Biçimleri

DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ (ŞEKİLLERİ) Nazım Biçimi (Şekli): En basit ifadesiyle nazım biçimi şiirin dış görünüşüdür. Uyakların sıralanış düzeni, dizelerin kümeleniş biçimi, ölçü gibi şekille...

Divan Edebiyatının Önemli Sanatçıları (Kısa Anlatım)

DİVAN EDEBİYATININ ÖNEMLİ SANATÇILARI Hoca Dehhani (? – ?) Yaşadığı yıllar tam olarak tespit edilemese de 13. yüzyıl şairlerinden olan Hoca Dehhani Anadolu sahasında Divan şiirinin...

Dilin İşlevleri

DİLİN İŞLEVLERİ Kullanılan dilin işlevi insanın dili kullanma amacına göre değişiklik gösterir. Askerlerine düşmana saldırmaları yönünde emir veren bir komutanla bir sınıfta öğrencilerine ders anlatan...