Google Ads
Ana Sayfa Yazarlar Yazar admin

admin

141 İÇERİKLER 88 Yorumlar

Tekke (Tasavvuf) Edebiyatı Nazım Türleri

0
Tekke (Tasavvuf) Edebiyatı Nazım Türleri Tekke şiirinde görülen ve dinsel içerikli konuları işleyen ilahi, nefes, deme, devriye gibi ürünler birer nazım biçimi değil birer nazım...

Âşık Edebiyatı Nazım Biçimleri ve Türleri

0
Âşık Edebiyatı Nazım Biçimleri ve Türleri A) Koşma: Halkedebiyatı nazım biçimleri içinde en sevilen ve yaygın olarak kullanılanı koşmadır. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı’ndaki "koşuk" nazım şeklinin devamı...

Anonim Halk Edebiyatı Ürünleri

0
Anonim Halk Edebiyatı Ürünleri 1) ANONİM HALK EDEBİYATI NAZIM (ŞİİR) BİÇİMLERİ A) Mâni: Anonim halk edebiyatı nazım şekli ve türüdür. Genel olarak 4 mısradan oluşur. ...

Halk Edebiyatının Genel Özellikleri, Nazım Biçimleri ve Türleri

0
Halk Edebiyatının Genel Özellikleri, Nazım Biçimleri ve Türleri Halk arasında yetişen saz şairlerinin, Tekke şairlerinin ve halkın meydana getirdiği edebiyattır. Halk edebiyatının başlangıcı İslamiyet öncesine...

Sese ve Söze Dayalı Söz Sanatları

0
C) Sese ve Söze Dayalı Söz Sanatları 1. Tekrir: Tekrarlama anlamına gelir. Şiirde, yazıda bazı kelime veya kelime gruplarının tekrarlanmasına dayanan edebi sanattır. Tekrir sanatındaki amaç...

Anlama Dayalı Söz Sanatları

0
B) Anlama Dayalı Söz Sanatları 1. Tecahül-i Arif: Anlam inceliği yaratmak amacıyla bilinen bir gerçeği bilmiyormuş gibi davranma sanatıdır. “Yılın ilk karı yağdı. Ölülerimiz üşür mü...

Mecaza Dayalı Söz Sanatları

4
A) Mecaza Dayalı Söz Sanatları 1. Mecaz Bir sözcüğün ya da sözün gerçek anlamından sıyrılarak yeni bir anlama gelecek şekilde kullanılmasına mecaz denir. Mecaz genellikle anlatımı...

Söz Sanatları (Edebi Sanatlar)

0
Söz Sanatları (Edebi Sanatlar) Söz sanatları (Edebi Sanatlar)'nın edebi metinlerin anlamlandırılması ve yorumlanmasında çok önemli bir yeri vardır. Özellikle divan edebiyatının anlaşılması söz sanatlarının iyi...

Türk Edebiyatında İlkler

0
TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İlk Türk destanı: Yaradılış Destanı (Altay – Yakut Türkleri)                              www.edebiyatvedil.net İlk alfabemiz: Göktürk alfabesi İlk yazılı metinler...

Temel Tiyatro Terimleri

0
Temel Tiyatro Terimleri Adaptasyon: Yabancı bir eseri yer ve kişi adları, deyimleri, gelenek ve görenekleriyle yerli hayata uygulayarak çevirme; uyarlama. Aksesuar: Tiyatro sahnesinde kullanılan eşya. Aksiyon: Roman,...