Ana Sayfa Yazarlar Yazar admin

admin

141 İÇERİKLER 88 Yorumlar

Tasavvuf Terimleri

0
Tasavvuf Terimleri Abdal: Gezgin derviş.                                                  www.edebiyatvedil.net Aşk: İlahi aşk, kulun Allah’a olan sevgisi. Aşık: Allah aşkıyla yanan, seven. Ayan-ı Sabite: Allah’ın yansıması. Çile:...

Tanzimat Dönemi Edebiyatı

2
TANZİMAT EDEBİYATI (1860 – 1896) Tanzimat Edebiyatının Oluşumu Osmanlı İmparatorluğu 18. Yüzyıldan itibaren Batılı Devletlerin gösterdiği ekonomik, bilimsel ve endüstriyel gelişmeleri yakalayamamış ve Batı’nın gerisinde kalmıştır....

Su Kasidesi (Günümüz Türkçesi, yorumu ve edebi sanatları)

98
SU KASİDESİ Vezni: fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilün www.edebiyatvedil.net Redifinden dolayı “Su Kasidesi” diye anılan bu manzume, başındaki “Kaside der na’t-i Hazret-i Nebevi” ifadesinden de...

Servet-i Fünun Edebiyatı

0
SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI Sultan II. Abdülhamit döneminde, başlangıçta bir bilim dergisi olan Servet-i Fünun dergisi çevresinde toplanan genç sanatçıların oluşturdukları bir edebiyat hareketidir. Bu edebiyat...

Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)

0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911-1923) MİLLİ EDEBİYAT AKIMINI HAZIRLAYAN KOŞULLAR Meşrutiyet dönemi Osmanlı toplumunda Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük ol­mak üzere dört ana siyasal görüş vardı: Osmanlıcılık: Fransız İhtilali’nin...

Hürriyet Kasidesi (Günümüz Türkçesi, edebi sanatları)

11
HÜRRİYET KASİDESİ (Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün)                                                                                                                                  www.edebiyatvedil.net 1. Beyit: Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik...

Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

0
Göstermeye Bağlı Edebi Metinler Göstermeye bağlı edebi metinler tiyatrolardır. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların, insan hayatının çok çeşitli taraflarının sahnede canlandırılması amacıyla oluşturulan yazılara...

Fecr-i Ati Dönemi Edebiyatı

0
Fecr-i Âti Edebiyatı Özellikleri, Temsilcileri, Fecr-i Âti Şiiri 24 Temmuz 1908’de ilan edilen II. Meşrutiyet’ten sonra ülkede canlı bir edebiyat hayatı başlamıştır. Edebiyattaki bu canlılığın...

Divan Şiiri Nazım Biçimleri

0
DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ (ŞEKİLLERİ) Nazım Biçimi (Şekli): En basit ifadesiyle nazım biçimi şiirin dış görünüşüdür. Uyakların sıralanış düzeni, dizelerin kümeleniş biçimi, ölçü gibi şekille...

Divan Edebiyatının Önemli Sanatçıları (Kısa Anlatım)

0
DİVAN EDEBİYATININ ÖNEMLİ SANATÇILARI Hoca Dehhani (? – ?) Yaşadığı yıllar tam olarak tespit edilemese de 13. yüzyıl şairlerinden olan Hoca Dehhani Anadolu sahasında Divan şiirinin...