Google Ads
Ana Sayfa Yazarlar Yazar admin

admin

141 İÇERİKLER 89 Yorumlar

Fiilimsiler (Eylemsiler)

0
Fiillere getirilen belirli bazı yapım ekleriyle oluşturulan; fiillerin isim, sıfat, zarf şeklini oluşturan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsiler, fiillerden türeyen, ancak fiillerin bütün özelliklerini göstermeyen sözcüklerdir. Bunlar bir...

Sultan Ahmet Kasidesi -Nef’î (10. Sınıf MEB Kitabı) Açıklaması-4.Kısım

0
Birinci sayfa için lütfen TIKLAYINIZ İkinci sayfa için lütfen TIKLAYINIZ Üçüncü sayfa için lütfen TIKLAYINIZ 25. BeyitDürr-i nazmım çarha mengûş olsa bilmez rûzigârŞi’r-i Nef’î midir...

İnsanlık Tarihinin İlk Romanı Tokyo’da Bir Evden Çıktı

0
"Dünya edebiyatının ilk romanı hangisidir?" sorusuna verilecek en yaygın cevap hiç şüphesiz İspanyol yazar Cervantes'in 17. yüzyılda kaleme aldığı "Don Kişot" olacaktır. Ancak Don...

Sultan Ahmet Kasidesi -Nef’î (10. Sınıf MEB Kitabı) Açıklaması-3.Kısım

0
Birinci sayfa için lütfen TIKLAYINIZ İkinci sayfa için lütfen TIKLAYINIZ Dördüncü sayfa için lütfen TIKLAYINIZ 17. BeyitÇarh ana ta'zîm edip İskender-i Sânî dimek Şânına nisbet meğer bir...

Okumak, Stresi Azaltmaya Yardımcı Oluyor

0
İngiliz The Telegraph gazetesinde yayımlanan bir habere göre kitap okumak stresin azaltılmasında yardımcı oluyor. Yeni yapılan bir araştırmaya göre okumak, rahatlamanın en iyi yollarından biri...

Postmodernizm (20.yy.)

0
Bu akım, ilk olarak mimarlıkta başlayıp sonradan sanatın hemen tüm dallarına yayılmıştır.1960'larda bir sanat akımı olarak varlığını hissettirmiş, 1980'lerden itibaren gündelik yaşamda da etkili...

Entüisyonizm (Sezgicilik) (20. yy.)

0
Soyut düşünmede akıl ve zihin yerine sezgiye önem veren felsefe akımıdır.Kurucusu Henri Bergson olduğu için "Bergsonculuk" olarak adlandırılır.Bu akım, rasyonalist (akılcı) görüşe bir tepki...

Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) (20. yy.)

0
Egzistansiyalizm, felsefi bir akım olarak ortaya çıkmış; II. Dünya Savaşı yıllarında Fransız sanatçı Jean Paul Sartre tarafından edebiyatta uygulanmıştır.II. Dünya Savaşı, beraberinde büyük bir...

Sürrealizm (Gerçeküstücülük) (20. yy.)

0
Sürrealizm akımı, 1924'te kurucusu Andre Breton tarafından yayımlanan bildiriyle Fransa'da ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bir psikolog olan şair Andre Breton, bu akımın özelliklerini "Birinci...

Edebi Akımlar

0
EDEBİ AKIMLAR Sanat ve edebiyat alanında duyuş, görüş ve anlayış yönünden yenilik getiren, farklılık ortaya koyan harekete "akım" adı verilir. Edebi akımlar; belli bir dönemde ortak güzellik anlayışı,...