Salı, Eylül 22, 2020
Ana Sayfa Yazarlar Yazar admin

admin

132 İÇERİKLER 86 Yorumlar

Fütürizm (Gelecekçilik) (20. yy.)

0
Bu akım, İtalyan şair Marinetti tarafından 1909'da yayımlanan bildiriyle kurulmuştur.İtalya'da ortaya çıkmasına rağmen daha çok Rusya'daki Marksist şairler tarafından benimsenmiş, özellikle Mayakosvki'nin...

Kübizm (20. yy)

0
Kübizm akımı, 1908'de empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.Resim sanatında ortaya çıkan bu akım, daha sonra edebiyata yansımış, en çok şiirde etkili olmuş...

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) (20. yy.)

0
20. yüzyılda Almanya'da empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.Önce resim sonra edebiyatta etkili olmuştur.Birinci Dünya Savaşı öncesinin bunalımlı ortamında doğan bir tepki hareketidir.Teknolojik...

Empresyonizm (İzlenimcilik) (19. yy.)

0
19. yüzyılın sonlarında, Fransa'da ortaya çıkmıştır.Önce resim alanında, sonra edebiyatta, daha sonra bütün güzel sanatlarda etkili olmuştur.Sembolizmin uzantısı sayılabilecek bir akımdır. Bu...

Sembolizm (Simgecilik) (19. yy.)

0
19. yüzyılın sonlarında, Fransa’da parnasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.Sembolizmin öncülerinden olan Charles Baudelaire'in bir şiirinde geçen "sembolizm" sözcüğü, Jean Moreas tarafından bu...

Parnasizm (Şiirde Gerçekçilik) (19. yy.)

0
Özellikleri: Edebî kavram olarak adını 1860'lı yıllarda Fransa'da yayımlanan "Çağdaş Parnas" adlı şiir dergisinden alır. Duygu ve hayale önem...

Natüralizm (Doğalcılık) (19. yy.)

0
Özellikleri Natüralizm, 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkan ve "bilimsel realizm" olarak nitelendirilen bir edebî akımdır. Realizme...

Realizm (Gerçekçilik) (19. yy.)

0
19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da oraya çıkan ve romantizme tepki olarak doğan edebiyat akımıdır. Daha çok roman ve hikâye türünde görülen bu...

Romantizm (Coşumculuk)(18 ve 19. yy.)

0
Romantizm 18. yüzyılın sonlarında Klasisizm'e tepki olarak doğmuştur. Almanya'da ortaya çıkan akım, 19. yüzyılda Avrupa'da özellikle Fransa'da ve İngiltere'de çok gelişmiştir.Romantizmi Oluşturan...

KLASİSİZM (KURALCILIK) (17. yy.)

0
Klasisizmi oluşturan etkenler: Monarşinin güç kazanması: Klasisizmin siyasal temeli, krallık rejimidir. Kral ve çevresindeki görkemli yaşam, törelere ve...