Ana Sayfa Yazarlar Yazar admin

admin

97 İÇERİKLER 84 Yorumlar

Dîvânü Lugati’t-Türk

Dîvânü Lugati't-Türk "Türk Dilleri Sözlüğü" anlamına gelen eser, 1072-1077 yılları arasında Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış ve  Abbasi halifesi Ebul Kasım Abdullah'a sunulmuştur. Araplara Türkçe...

Kutadgu Bilig

Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacip, tarafından 1069-1071 yılları arasında yazılarak Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a sunmuştur. Yusuf Has Hacip okuyanlara yol göstersin, onlara mutluluk...

11 ve 12. Yüzyılda İslamiyet ve Türk Kültürü

11 ve 12. YÜZYILDA İSLÂMİYET VE TÜRK KÜLTÜRÜ 7. yy.da Araplarla ve İslamiyet'le tanışan Türkler, bu ilişkinin gelişmesiyle İslamiyet'i benimsemeye başladılar. Karahanlı Hakanı Satuk...

İslamiyet Öncesi Yazılı Dönem

YAZILI EDEBİYAT (8 -11. YY.) Türklerin yazıyı kullanmasıyla başlayan edebiyattır. Bu dönemdeki en önemli eserler Göktürk Yazıtları ve Uygur metinleridir. Dönemin Genel Özellikleri Türk edebiyatında yazılı dönem...

Jane Eyre Roman Çözümlemesi

Jane Eyre Roman Çözümlemesi Hazırlayan: Zeynep Nida ÇORSUZ 1- ESERİN ADI VE YAZARI: Jane Eyre, Charlotte Bronte 2-YAYIN EVİ-YAYIN YILI: Martı Yayınları,1847 3- TÜRÜ Aşk ve dram. 4- KONUSU Toplumda farklı sınıflara ait...

Muhteşem Gatsby – The Great Gatsby – Roman Çözümlemesi

Muhteşem Gatsby - The Great Gatsby - Çözümlemesi Hazırlayan: Zeynep Nida ÇORSUZ 1. ESERİN ADI VE YAZARI: Muhteşem Gatsby, F. Scott Fitzgerald YAYIN EVİ-YAYIN YILI: Pinhan Yayıncılık,...

Şiir ve Gelenek

Şiir ve Gelenek Bir toplumda nesilden nesle iletilen kültürel değerlere, alışkanlık, bilgi, töre ve davranışlara gelenek denir. Kız isteme geleneği, düğün geleneği, mevlid geleneği, bayram...

Metin ve Metinlerin Sınıflandırılması

Metin / Metinlerin Sınıflandırılması METİN Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir...

Destanların Kısa Özetleri

Destanların Kısa Özetleri İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Destanları İslamiyet'ten önceki Türk destanlarında çoğunlukla yok edilmek istenen Türklerin diğer milletlerle mücadeleleri anlatılır. Destanlarda bu mücadele daha çok...

Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler Tarih, kesintisiz bir süreç, bir bütün olduğu hâlde tarihçiler tarafından bazı dönemlere ayrılarak incelenir. Bu durum, tarihin daha anlaşılır ve kolay...