Ana Sayfa Edebiyat Baki’nin Hazan Gazeli Günümüz Türkçesi-MEB 10. Sınıf TDE Kitabı

Baki’nin Hazan Gazeli Günümüz Türkçesi-MEB 10. Sınıf TDE Kitabı

3998
0

1. Beyit
Nâm u nişâne kalmadı fasl-ı bahârdan
Düşdi çemende berg-i dıraht i’tibârdan

Kelimeler:
Nâm u nişâne: ad, san
Fasl-ı bahâr: bahar zamanı
Berg-i dıraht: ağaçların yaprakları
Çemen: çimenlik
İ’tibâr: saygınlık

Günümüz Türkçesi:
Bahar mevsiminin adı sanı kalmadı,
Çimenlikte ağaçların yaprakları itibarını kaybetti


2. Beyit:
Eşcâr-ı bâğ hırka-i tecride girdiler
Bâd-ı hazân çemende el aldı çenârdan


Kelimeler:
Eşcâr-ı bâğ: bağın ağaçları
hırka-i tecrid: soyutlama hırkası
Bâd-ı hazân: Sonbahar rüzgarı
Çenâr: çınar

Günümüz Türkçesi:
Bağın ağaçları (dervişler gibi) tecrit hırkasını giydiler
Sonbahar rüzgarı, kırlarda çınardan el aldı.


3. Beyit:
Her yaneden ayagına altun akup gelür
Eşcâr-ı bâğ himmet umar cûy-bârdan


Kelimeler:
Yane:
Yan, taraf
Eşcâr-ı bâğ: Bağdaki, bahçedeki ağaçlar
Himmet: İyilik
cûy-bâr: Akarsu, ırmak

Günümüz Türkçesi:
Her yandan ayağına altın (sarı yapraklar) akıp gelir.
Bağdaki ağaçlar ırmaktan bir iyilik umarlar.


4. Beyit
Sahn-ı çemende turma salınsun sabâyıla
Âzâdedür nihâl bugün berg ü bârdan


Kelimeler:
Sahn-ı çemen: Bahçenin ortası
Turma: Durmadan, devamlı
Sabâ(yıla): Gün doğusundan esen hoş ve lâtif rüzgar (ile)
Âzâde: Özgür, bağımsız, arınmış
Nihâl: Fidan
Berg ü bâr: Yaprak ve meyve

Günümüz Türkçesi:
Bahçenin ortasında hafif esen rüzgarla durmadan salınsın
Fidan, bugün artık yaprak ve meyvelerinden arınmıştır.

5. Beyit
Bâkî çemende hayli perîşân imiş varak
Benzer ki bir şikâyeti var rûzgârdan


Kelimeler:
Varak: Yaprak

Günümüz Türkçesi:
Bâkî; yaprak, kırlarda bir hayli perişan haldeymiş
Sanki rüzgardan (zamandan) bir şikayeti var gibi.
Bâkî

Vezin: Mef’ûlü / Fâ’ilâtü / Mefâ’îlü / Fâ’ilün

www.edebiyatvedil.net

CEVAPLA

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz