Zarflar (Belirteçler)

Zamirler (Adıllar)

İsim (Ad) Tamlamaları

İsimler (Adlar)

Noktalama İşaretleri

Fiilimsiler (Eylemsiler)

Sıfatlar -Ön adlar