Ana Sayfa Dil Bilgisi Dil ve Kültür İlişkisi

Dil ve Kültür İlişkisi

13422
2

DİL VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ

  • Kültür bir milleti diğer milletlerden ayıran yaşam tarzı, o millete ait duygu ve düşünce birliğinin oluşturduğu ortak ruhtur.
  • Topluma ait ortak yaşayış düzeni, zamanla değişim, gelişim ve yenilenme özellikleri taşıyan bir bütün olduğu için kültür, canlı ve doğal bir varlık niteliğindedir.
  • Kültür, toplumun ortak malıdır ve çok kapsamlıdır. Her toplumun kendine özgü davranışlarının ve yaratıcılığının eseri olduğu için millî bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı kültür, ortaya çıktığı topluma özgü ve millîdir.
  • Bir milletin tarihinde, başka bir kültürün veya kültürlerin etkisi altında kalabilir. Diğer taraftan kültürün özü asla değiştirilemez; kültür, bütünüyle başka bir kültüre dönüştürülemez.
  • Kültür,  nesilden nesle aktarılan toplumsal bir mirastır. Varlığını ve canlılığını ancak bu yolla sürdürebilir. Aktarma araçları; eğitim-öğretim, gelenekler, din, dil, sanat, edebiyat, folklor gibi çeşitli kültür taşıyıcısı unsurlardır.
  • Bir toplumun sözlü ve yazılı bütün kültür değerleri dille aktarılır. Bunun için dil, sosyal yapının ve kültürün aynası durumundadır. Kültürle ilgili her türlü yaşayış ve davranış tarzı, kendini hemen hemen tamamıyla dille gerçekleştirebilmektedir.Bu bakımdan dil, kültürün ilk ve temel unsurudur.
  • Bir toplumda yaşayan insanlar çevrelerindeki dünyayı gerçekte olduğu gibi değil, dillerinin kendilerine sunduğu biçimde algılamaktadırlar. Bu da demektir ki dil, her toplumun içinde yaşadığı şartlara göre ayarlanmaktadır. İşte dilin, insanların hayat karşısındaki davranış tarzlarına göre şekillenmiş olması, onu yine kültürün ayrılmaz bir parçası yapar.
  • Dil bir milletin duygu ve düşünce tarzı, tarihi, ve toplum bilinci ile birlikte yol almaktadır. Bu sebeple bireyler arasındaki ortak duygu ve düşünceler, dille kurulabilmektedir. Dolayısıyla millî birlik ve beraberlik de toplumu oluşturan bireyleri birbirine perçinleyen dille sağlanabilmektedir.
  • Dil aynı zamanda bir kültür taşıyıcısı ve kültür aktarıcısıdır. Çünkü bir milletin kültür hazinesini oluşturan tarihi, coğrafyası, din anlayışı, müziği, sanatı, edebiyatı, bilim ve tekniği, dünya görüşü ve millet olmayı gerçekleştiren her türlü ortak değerleri ancak dil yolu ile aktarabilmektedir.
  • Dil ile kültür arasında sıkı bir ilişki vardır, ikisi birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturur.

Dillerin Farklılaşması konusu için lütfen TIKLAYINIZ

www.edebiyatvedil.net

 

2 Yorumlar

CEVAPLA

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz