Ana Sayfa Edebiyat Dîvânü Lugati’t-Türk

Dîvânü Lugati’t-Türk

3908
0

Dîvânü Lugati’t-Türk

 • “Türk Dilleri Sözlüğü” anlamına gelen eser, 1072-1077 yılları arasında Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış ve  Abbasi halifesi Ebul Kasım Abdullah’a sunulmuştur.
 • Araplara Türkçe öğretmek, Türkçenin Arapça ile boy ölçüşebilecek zenginlikte hatta daha üstün olduğunu ispatlamak amacıyla yazılmıştır.
 • Eserde 7500 Türkçe sözcüğün Arapça karşılığı verilmiştir. Eserdeki Türkçe metinler Karahanlı (Hakaniye lehçesiyle) Türkçesiyle, açıklamalar Arapçayla yazılmıştır.
 • Sekiz bölümden oluşan eserde 7500 Türkçe sözcük açıklanırken; bunların kullanıldığı örnek cümle veya şiirlere, sagu, koşuk, sav, deyim örneklerine, bazı destan parçalarına, dil bilgisi kurallarına yer verilmiştir.
 • Eserde o dönemdeki Türk boylarını gösteren bir haritaya yer verilmiştir.
 • Sözcükler açıklanırken Türklerin dili, edebiyatı, tarihi, folkloru, coğrafyası, mitolojisi ve toplumsal yaşayışına ilişkin bilgiler verilmiştir.
 • Türk lehçelerindeki sözcükler, alfabe sırasına göre düzenlenmiştir.
 • Sözlü dönem Türk edebiyatı ürünleri olan destan, sav, sagu, koşuklardan söz eden ilk yazılı eser olduğu için Türk dili ve edebiyatı açısından çok önemli bir kaynaktır.
 • Orta Asya’daki bazı Türk lehçeleri, ağızları ve birçok sözcüğün kökeni hakkında bilgi verdiği için ilk etimolojik eser özelliği taşımaktadır.
 • Kavramlarla ilgili tarihî bilgi verdiği için ansiklopedik sözlük özelliği taşır.
 • Divanü Lügatı’t-Türk ile edebiyatımızda sözlük yazma geleneği başlamıştır. Türkçenin ilk sözlüğü olarak kabul edilir.
 • Kültür ve uygarlık tarihimizin temel kitaplarından biridir.
 • Kaşgarlı Mahmut eserine aldığı sözcük, koşuk, sagu ve destanları göçebe Türk boyları arasında gezerek bizzat kendisi derlemiştir.
 • Kaşgarlı Mahmut’un Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla yazdığı “Kitab-ı Cevahirü’n-Nahvi Lügati’t-Türk adlı bir gramer kitabı da vardır.

Dîvânü Lugati’t-Türk, Türkçenin

 • İlk sözlüğü
 • İlk dil bilgisi kitabı
 • İlk edebiyat antolojisi
 • İlk etimolojik sözlüğü
 • İlk ansiklopedik sözlüğü
 • İlkTürk dünyası ansiklopedisidir.

İslamiyete geçiş döneminin diğer eserleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki linklere tıklayınız.

 1. Kutadgu Bilig (11.yy.)
 2. Atabetü’l-Hakayık (12. yy.)
 3. Divan-ı Hikmet (12. yy.)

www.edebiyatvedil.net


Önceki İçerikKutadgu Bilig
Sonraki İçerikAtabetü’l-Hakayık

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here