Ana Sayfa Genel Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) (20. yy.)

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) (20. yy.)

0
522
  • 20. yüzyılda Almanya’da empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
  • Önce resim sonra edebiyatta etkili olmuştur.
  • Birinci Dünya Savaşı öncesinin bunalımlı ortamında doğan bir tepki hareketidir.
  • Teknolojik gelişmelerin, sanayi çağının anlamsızlaştırdığı hayata, yalnızlaşan ve huzursuz yaşayan aydın insan ruhuna, ekonomik dengesizliklere, burjuva ahlakına bir başkaldırıdır.
  • Dış dünya değil, insanın iç dünyasındaki gerçekler önemsenmiş ve bu gerçeklerin dışa vurulması gerektiği savunulmuştur. Ekspresyonizm, bu yönüyle realizm, natüralizm, parnasizme tepki niteliği taşır.
  • Dış gerçek, asıl gerçeğe ulaşmada bir engel olarak görülmüş “gerçeğin” sanatçının ruhunda gizli olduğu dile getirilmiştir.
  • Evrenselliği değil, bireyselliği ön plana çıkaran, “ben” duygusunu önemseyen “iç gözlem” üzerinde duran bir akımdır.
  • Bu akımın zengin bir sözcük dağarcığıyla yazan sanatçıları, ruhun isyanının sembolü sayılan “çığlık“a önem vermişlerdir.

Temsilcileri:

Dünya Edebiyatı

James JoyceŞiirİngiliz
Franz KafkaRoman, hikâyeAvusturya
T. S. EliotŞiirAmerikan
O’NeillTiyatroAmerikan
Hugo BallRoman, şiirAlman

www.edebiyatvedil.net