Ana Sayfa Edebiyat Kübizm (20. yy)

Kübizm (20. yy)

0
438
  • Kübizm akımı, 1908’de empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
  • Resim sanatında ortaya çıkan bu akım, daha sonra edebiyata yansımış, en çok şiirde etkili olmuş ve 1930’lara kadar sürmüştür.
  • Kübistler, dış dünyadaki nesnelerin sadece görünen yanlarını değil, görünmeyen yanlarını; o nesnelerin yalnız şimdiki zamandaki hâlini değil, geçmişini ve geleceğini yansıtmaya çalışırlar.
  • Eşyayı üç boyutlu ve geometrik şekillerle göstermeye çalışırlar, örneğin bir insanın resmini çizerken onun dış görünüşünü vermekle kalmayıp duygu, hayal ve isteklerini de yansıtmak isterler.
  • Resim sanatından şiire aktarıldığı için bu akımda görsellik ön planda tutulmuştur. Şiirde anlaşılırlıktan çok görünürlük önemsenmiş, görüntünün okuyucuların zihninde çağrışım yapması amaçlanmıştır. Bu sebeple kübist şairlerin şiir kitapları resimlenerek yayımlanmıştır.
  • Kübist sanatçıların tabiat, eşya ve insanı bütün yönleriyle yansıtma düşüncesi, eserlerde karışıklığa neden olmuştur..
  • Kübist şiirde dilin yapısı, söz dizimi bozulmuş, noktalama işaretleri kullanılmamıştır.
  • Bu akım edebiyatımızda etkili olmamıştır.

Temsilcileri:

Dünya Edebiyatı

Max JacobŞiirFransız
G. ApollinaireŞiirFransız
Jeah CockeauŞiirFransız
Andre SalmonŞiirFransız
PicassoResimİspanyol

ww.edebiyatvedil.net