Roman

Hikaye (Öykü)

Manzum Hikâye

Mesnevi

Halk Hikâyesi

Destan