Çarşamba, Aralık 11, 2019
Ana Sayfa Etiketler Edebi sanatlar

Etiket: edebi sanatlar

Mecaza Dayalı Söz Sanatları

A) Mecaza Dayalı Söz Sanatları 1. Mecaz Bir sözcüğün ya da sözün gerçek anlamından sıyrılarak yeni bir anlama gelecek şekilde kullanılmasına mecaz denir. Mecaz genellikle anlatımı...

Söz Sanatları (Edebi Sanatlar)

Söz Sanatları (Edebi Sanatlar) Söz sanatları (Edebi Sanatlar)'nın edebi metinlerin anlamlandırılması ve yorumlanmasında çok önemli bir yeri vardır. Özellikle divan edebiyatının anlaşılması söz sanatlarının iyi...

Su Kasidesi (Günümüz Türkçesi, yorumu ve edebi sanatları)

SU KASİDESİ Vezni: fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilün www.edebiyatvedil.net Redifinden dolayı “Su Kasidesi” diye anılan bu manzume, başındaki “Kaside der na’t-i Hazret-i Nebevi” ifadesinden de...

Hürriyet Kasidesi (Günümüz Türkçesi, edebi sanatları)

HÜRRİYET KASİDESİ (Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün)                                                                                                                                  www.edebiyatvedil.net 1. Beyit: Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik...